Spájanie pdf dokumentov online

2013 bol výpomocným duchovným vo farnosti Radvaň v Banskobystrickej diecéze. Od novembera 2013 pôsobil v kláštore redemptoristov v talianskom Busollengu, spájanie pdf dokumentov online januára 2015 je znovu na Slovensku. 2017 vyučovať náboženstvo a etiku na Bilingválnom gymnáziu C.

Bol najmladším slovenským arcibiskupom a jeho odvolanie po troch rokoch pôsobenia vyvolalo medzi veriacimi aj širšou verejnosťou vlnu reakcií. Väčšina údajov zo zdroja Konferencie biskupov Slovenska.

Redemptoristov v Radvani, vikár viceprovinciála rímskokatolíckej viceprovincie Redemptoristov v Bratislave. Po základnej škole pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Prievidzi, kde zmaturoval v roku 1979. Redemptoristov, kde v roku 1983 zložil aj celoživotné rehoľné sľuby. Keďže členstvo v reholiach bolo zakázané, nedozvedeli sa o ňom ani rodičia či jeho spolužiaci na fakulte.

Počas druhého ročníka štúdia sa pri snahe komunistov na fakulte zaviesť na fakultu hnutie Pacem in terris zúčastnil protestnej hladovky. Na základe toho bol vypočúvaný ŠtB, spoluprácu však odmietol a viac ho nehľadali.

Počas piateho ročníka sa po vyhrážkach o nedoštudovaní troch spolužiakov zúčastnil s ostatnými schôdze Pacem in terris v Prahe. Skupina však bola v civilnom oblečení čím demonštrovali svoje donútenie a nakoniec doštudovali všetci. Vo februári 1988 bol zaregistrovaný vo zväzkoch ŠtB ako preverovaná osoba pod krycím menom Sebastián.