Strategic management of human resources pdf

Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal för att främja organisationen, exempelvis med rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Skillnaden från hur man tidigare hade jobbat med personaladministration är strategic management of human resources pdf HRM jobbar mer genomtänkt och strategiskt med organisationens mänskliga resurser. HRM har sitt ursprung i Human Relations, som växte fram som en motrörelse till den tidigare så kallade Taylorismen som bildades av F. HR fokuserar på de mänskliga faktorerna i ett företag, bland annat behovet av att känna sig erkända och känna grupptillhörighet.


Vidare kom HR att utvecklas till HRM som var en ny typ av personalfunktion som fokuserade på bl. Tidigare hade fokus legat på att få personalen att må bra, nu fanns en tydlig strategi för att personalen skulle prestera så bra som möjligt i företagets syfte.

Dave Ulrich räknar upp olika funktioner HRM har, så som affärsstrategier, omstrukturering av organisationsprocesser samt dialoger mellan anställda och ledning. I praktiken innebär dessa planering, rekrytering, personalutveckling samt personalunderhåll. Dessa fyra områden och deras funktioner delar en del gemensamma komponenter som är nödvändiga för att nå mål inom organisationen. Planering innebär att antalet anställda samt deras kvaliteter ska tillgodose organisationens mål.

Rekrytering handlar om att hitta dessa medarbetare som planeringsfunktionen har kommit fram till. För att sedan utveckla och utbilda medarbetarna så finns personalutvecklingsfunktionen.

Personalunderhållsfunktionen finns till för att medarbetarnas behov ska bli tillgodosedda så som grupptillhörighet, välmående, möjlighet till utveckling och saker som kan verka små så som en kaffemaskin. SHRM och fokuserar på mänskliga utfall och sociala resultat. Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management the next approach?

Purcell John, Wright Patrick M. Sidan redigerades senast den 29 november 2017 kl. Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor.

Commonly referred to as the HR Department, it is designed to maximize employee performance in service of an employer’s strategic objectives. HR is primarily concerned with the management of people within organizations, focusing on policies and on systems.

HR also concerns itself with organizational change and industrial relations, that is, the balancing of organizational practices with requirements arising from collective bargaining and from governmental laws. HR is a product of the human relations movement of the early 20th century, when researchers began documenting ways of creating business value through the strategic management of the workforce.

It was initially dominated by transactional work, such as payroll and benefits administration, but due to globalization, company consolidation, technological advances, and further research, HR as of 2015 focuses on strategic initiatives like mergers and acquisitions, talent management, succession planning, industrial and labor relations, and diversity and inclusion. Human resources focuses on maximizing employee productivity. HR professionals manage the human capital of an organization and focus on implementing policies and processes.