The foundations of buddhism pdf

Dharmacakra, “dharmahjulet”, har sedan länge the foundations of buddhism pdf en symbol för buddhismen. Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha.


Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f. Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner. Mahayana har i sin tur en rad undergrenar, såsom zenbuddhism, sukhavatibuddhism och nichirenbuddhism. Buddhismens grundläggande lära kan sammanfattas i de fyra ädla sanningarna.

Enligt buddhismen är den enda lösningen på dukkha den åttafaldiga vägen. Det sätt på vilket buddhismen utövas skiljer sig dock mellan olika traditioner. Trots att samtliga följer den åttafaldiga vägen, kan utövandet se mycket annorlunda ut.

Buddhismen räknas ofta som världens fjärde största religion, men antalet anhängare är omtvistat. Det är inte känt när Buddha levde och dateringen av hans liv är omtvistad.

Enligt den indiska traditionen ska han ha dött år 374 f. Andra föreslagna tider för hans död är omkring år 543 f. Efter Buddhas död spred missionärer buddhismen från centrala Indien till sydvästra Indien. Den spreds också till västra Indien, där den blomstrade i Mathurā, en stad belägen sydöst om den plats där Delhi ligger i dag.

Enligt buddhistisk historieskrivning hölls år 486 f. Rājagṛha det första buddhistiska rådet. Här ska 500 munkar, däribland Buddhas vän och lärjunge Ananda, ha samlats.

Många forskare har dock uttryckt tvivel till om detta råd ens ägt rum, men eftersom det nämns i så många källor anser Hirakawa Akira att ett möte av något slag måste ha hållits. Hundra år efter Buddhas död anordnades det andra buddhistiska rådet. Enligt en hypotes hölls detta råd till följd av att ett antal munkar hade brutit mot de levnadsregler som munkarna skulle iaktta. Enligt paliska källor var de följande uppräknade handlingarna några av de tio handlingar munkarna anklagades för att ha utfört i strid med rådande normer: ha intagit föda efter en viss tid mitt på dagen, frossat, druckit alkohol och emottagit guld och silver.