Toefl junior test pdf

Engels als tweede taal toefl junior test pdf. Ook overheidsinstellingen of bedrijven waarbij beheersing van de Engelse taal een vereiste is, kunnen als voorwaarde stellen dat potentiële nieuwe werknemers de TOEFL hebben afgelegd. Een TOEFL-score is twee jaar geldig daar iemands taalvaardigheid in de loop der jaren sterk kan veranderen. De TOEFL-examencommissie bestaat uit twaalf specialisten op het gebied van taalvaardigheid, spelling, onderzoek en onderwijs.


De commissie heeft als belangrijkste taak te adviseren over de inhoud van de toets. In 1962 werd een nationale raad opgericht met vertegenwoordigers uit dertig overheden en privéorganisaties, met het doel om de kwaliteit van de Engelse taal te verbeteren bij mensen die deze niet als moedertaal hadden, maar wel graag aan een Amerikaanse universiteit wilden gaan studeren. De test werd ontwikkeld door het Center for Applied Linguistics onder leiding van Charles A. In 1964 werd TOEFL voor het eerst ingevoerd door de Modern Language Association, met financiële steun van de Ford Foundation en Danforth Foundation.

In 1965 namen The College Board en ETS de verantwoordelijkheid voor het verder uitvoeren van de TOEFL. Sinds 2005 kan de TOEFL op twee manieren afgenomen worden: via internet of op papier.

De twee versies verschillen enigszins. De pagina’s gaan over academische onderwerpen die men kan verwachten op een universiteit.

Men hoeft geen voorkennis over het onderwerp te hebben om de vragen te kunnen beantwoorden. Er worden per tekst twaalf tot veertien vragen gesteld. Dit onderdeel duurt maximaal 80 minuten.

Elk fragment is een conversatie tussen twee sprekers. Dit onderdeel duurt maximaal 90 minuten. Bij de losse opdrachten worden deelnemers getoetst op hun vermogen om spontaan te spreken en hun meningen of ideeën duidelijk te formuleren. Bij de geïntegreerde opdrachten moeten de deelnemers mondeling vragen beantwoorden en gesprekken aangaan aan de hand van een tekst.

Dit onderdeel duurt maximaal 20 minuten. Hierbij moeten deelnemers een samenvatting schrijven van een tekst die hen wordt voorgelezen, en een essay schrijven over een bepaald onderwerp. Bij het essay moeten de deelnemers hun eigen mening over het onderwerp toelichten. Dit onderdeel duurt maximaal 50 minuten.